Mortal Kombat 11 Krypt - Reptile Bulma

Mortal Kombat 11 Krypt - Reptile önce buluyor sonra serbest bırakıyoruz. Serbest bıraktıktan sonra kaçıyor ve yakalıyoruz. Aşağıdkai 2 video bu konuda size yardımcı olacaktır.

3 Likes