PHP İngilizce Ayları Türkçe Yapma

Bazen ne yapsanız Türkçe olmaz bu tarih. Son çözüm budur.

$icerik = "06 August 2019";

$bul = array("January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December");
$degis = array("Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık");

$turkce_yap = str_replace($bul, $degis, $icerik);
1 Like